تعرفه‌ی طراحی گرافیک متحرک / محاسبه‌ی قیمت
پیش از استفاده از محاسبه‌گر تعرفه، موارد زیر را مطالعه کنید:
قیمت محاسبه شده در این تعرفه براساس یک اثر گرافیک متحرک مستقل و اورجینال است، قراردادهای طولانی مدت و سریالی و نیز آثاری که با استفاده از پروژه‌های آماده ساخته می‌شوند از این قاعده مستثنی هستند.
مواردی نظیر فیلم‌برداری، نریشن، ساخت موسیقی، عکاسی، طراحی کاراکتر اختصاصی و مدلینگ‌های پیچیده به صورت جداگانه محاسبه و به قیمت نهایی اضافه می‌شوند.
مبلغ نمایش داده شده در این فرم، بر اساس آخرین جدول تعرفه‌ی رسمی انجمن طراحان گرافیک متحرک شهر تهران و به عنوان قیمت پایه محاسبه می‌شود. مبلغ فوق ممکن است بر اساس پیچیدگی‌های طراحی و اجرایی اثر توسط مجری افزایش یابد.
آثاری که مدت زمان آنها کمتر از 30 ثانیه باشد به صورت خودکار 30 ثانیه محاسبه می‌شوند.
از برای راهنمایی در پر کردن فرم کمک بگیرید

زمان‌بندی
مدت زمان اثر بر اساس ثانیه

مدت زمان:

تکنیک اجرایی
تعیین کننده پیچیدگی اجرایی، ابزارها و تخصص‌های مورد نیاز در یک پروژه است.


طبقه محصول
تعیین کننده دسته‌بندی و ژانر اثر موشن گرافیک است.
ضریب این جدول با زمانبندی میانگین هر دسته و نیز پیچیدگی ساختاری و اجرایی معمول آن هماهنگ سازی شده است.

ضریب گروه رسانه
تعیین کننده وسعت اجرایی پروژه خواهد بود که در براورد مالی پروژه اثرگذار است.
محاسبه قیمت
برای محاسبه قیمت پایه بر اساس زمان وارد شده و موارد انتخاب شده در بخش‌های سه‌گانه روی لینک زیر کلیک کنید:

 


انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
Iranian Motion Graphic Designer's Assocciation
E-mail: info@IMGDA.ir Telegram: IMGDA